profil działalności

Jesteśmy małą firmą inżynierską o profilu projektowo-wykonawczym oraz integracyjno-wdrożeniowym zautomatyzowanych przyrządów, maszyn i urządzeń przemysłowych realizowanych w pełnym cyklu projektu "pod klucz".

Podchodzimy do każdej maszyny jako systemu mechatronicznego, tj. zintegrowanego systemu mechaniki precyzyjnej, pneumatyki, hydrauliki, elektryki, automatyki, oprogramowania i komunikacji człowiek – maszyna, przy czym naszym priorytetem jest fukcjonalność, niezawodność i bezpieczeństwo maszyny.

Preferujemy współbieżne modelowanie, projektowanie i wykonanie maszyny pod względem funkcjonalności różnych podsystemów i parametrów technicznych całego systemu z zastosowaniem technologii CAD/CAM/CNC.

zobacz naszą ofertę